Tietosuoja ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sports Distribution Finland Oy

Y-tunnus: 3245821-9 

Osoite: Pukinkatu 15 A 2

Postinumero: 65230

Postitoimipaikka: Vaasa

Sähköpostiosoite: info@sportsdistribution.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Vierailijoista kerättäviä tietoja käytetään:

Parantamaan sivuston käytettävyyttä ja kehittämään sitä mahdollisimman asiakaslähtöiseksi.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö

Google Analytics – Vierailijoista ei kerätä mitään henkilökohtaista dataa tai sellaista dataa jolla henkilöt voitaisiin yksilöidä.

Yhteydenottolomake – Vierailijan käyttäessä yhteydenottolomaketta tallentuu rekisteriin hetkellisesti täytettyjen kenttien tiedot. Näitä tietoja käytetään kuitenkin vain asiakaspalvelutarkoituksessa ja henkilö voi tarvittaessa pyytää tietojen poistoa (kts. kohta 10.).

5. Tietojen säilytysaika

Henkilökohtaista dataa säilytetään ainoastaan tarvittava aika, jolloin se vastaa sen keräämistarkoitusta. Säilytyksen aika kuitenkin maksimissaan 56kk.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Tietoja kerätään Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.